Make your own free website on Tripod.com

SOALAN LATIHAN UPSR
MATEMATIK
( Kertas 2)
Masa: 1 jam
Set 5

Arahan: Jawab semua soalan

1. 18 ratus + 9 + 23 puluh =

Jawapan:.........................

2. 3 jam 35 minit - 1 jam 55 minit =

Jawapan:.........................

3. 4/5 daripada RM30.00 =

Jawapan:.........................

4. Berapakah perlu ditambah kepada 62.4 supaya menjadi 150?

Jawapan:........................

5. Wang sejumlah RM 325 diberi sama banyak kepada Ah Kim dan empat orang kawannya. Berapakah seorang dapat?

Jawapan:


Rajah 1

6. Rajah 1 menunjukkan garis nombor, apakah nombor pada P?

Jawapan:..........................

7. 768 4 x 12=

Jawapan:..........................

8. RM 0.98 x 500 =

Jawapan:.........................

9. 2 1/4 + 1 2/3 =

Jawapan:..........................

10. 3.014 20=

Jawapan:..........................

11. Berapakah perlu ditambah kepada 4 556 supaya menjadi 10 000, kemudian bahagi nombor itu dengan 4.

Jawapan:..........................


Rajah 2

12. Rajah 2 menunjukkan peta jalan menghubung enam tempat iaitu A, B, C, D, E dan F. Seorang pemandu bertolak dari A terus B, kemudian ke E melalui C danD. Ia balik semula ke A melalui F. Jumlah jarak perjalanannya ialah?

Jawapan:.......................

13. Jika 22 960 batang pensil diagihkan sama banyak kepada 5 orang murid tahun 6, berapa batangkah setiap orang murid dapat?

Jawapan:........................

14. 505 36 + 9 =

Jawapan:........................

15. Harga 6 buah buku cerita yang sama jenis ialah RM 19.20. Berapakah harga bagi 20 buah buku cerita yang sama?

Jawapan:..........................

16. 3 jam sebelum pukul 2.45 petang ialah

Jawapan:..........................


Rajah 2

17. Rajah 2 menunjukkan dua buah segi empat sama. Luas bahagian berlorek dalam sentimeter persegi ialah?

Jawapan:...........................

Syiling Bilangan
RM 1 4
50 sen 9
20 sen 6
5 sen 10

Jadual 1

18. Jadual 1 menunjukkan bilangan syiling yang ada pada Salmah. Berapakah jumlah wang Salmah?

Jawapan:.............................

19. Berat Shahril ialah 39.5 kg. Faisol pula 8 kg lebih berat daripada Shahril. Jumlah berat mereka ialah?

Jawapan:..............................

20. Encik Khalid mendapat gaji sebanyak RM 1200 sebulan. 4/5 telah digunakan untuk perbelanjaan harian. Berapakah baki wangnya?

Jawapan:..............................

 

Untuk mendapat jawapan, klik di sini.