Make your own free website on Tripod.com

SOALAN LATIHAN UPSR
MATEMATIK
( Kertas 2)
Masa: 1 jam
Set 4

Arahan: Jawab semua soalan

1. 45 Puluh - 37 =

Jawapan:......................

2. RM 4848 12 =

Jawapan:......................

3. 109cm 28=

Jawapan: ...................... meter

4. 4kg 80g 5 =

Jawapan: ...................... g

5. Berapa buahkah buku tulis yang dapat dibeli dengan wang RM 8.10, jika harga sebuah buku tulis itu RM 0.45?

Jawapan:........................


Rajah 1

6. Berdasarkan Rajah 1, cari jarak antara sekolah dengan taman bunga.

Jawapan:.........................

7. 4 5/6 - 2 2/3=

Jawapan:............................

8. 45 - 24.15=

Jawapan:............................

9. Jarak antara dua tiang lampu di jalan raya ialah 50 meter. Jika panjang jalan raya itu 350 meter, berapakah tiang lampu yang ada di sepanjang jalan raya itu?

Jawapan:............................

10. 5 helai baju berharga RM 125. Berapakah harga bagi 8 helai baju yang sama jenis?

Jawapan: .....................................

11.

Jenis Harga seunit
Sotong RM 7.00
Ikan bawal RM 12.50

Jadual 1

Ibu membeli 1 kg sotong dan 1 kg ikan bawal di pasar. Berpandukan harga dalam Jadual 1, ibu mendapat wang balik 50 sen. Berapakah wang asal ibu?

Jawapan:............................

12. 2 jam selepas pukul 12 suku ialah

Jawapan:.............................

13. Zali ada 3 ikat rambutan dan setiap ikat mempunyai 60 biji. Dia berikan kepada kawannya sebanyak 48 biji. Berapakah bijikah rambutan Zali sekarang?

Jawapan:.............................

14. 24 cm 9 mm didarabkan dengan 5 sama dengan

Jawapan:............................. cm mm

15.

Rajah 2

Rajah 2 menunjukkan gabungan 2 buah segiempat tepat. Luas bahagian yang berlorek dalam sentimeter persegi ialah?

Jawapan:..............................

16. 3.76 + 8 - 2.05=

Jawapan:..............................

17. 10% daripada 500 + 25% daripada 100 =

Jawapan:..............................

18.


Carta Bar 1

Carta Bar 1 menunjukkan markah yang diperoleh Fauzi dalam ujian Matematik dari bulan Mei hingga Ogos. Purata markah Matematiknya ialah?

Jawapan:..............................

19. Apabila satu nombor dibahagikan dengan 7 menghasilkan 953 baki 3. Apakah nombor itu?

Jawapan:..............................

20. Berapakah jumlah setem bernilai 30 sen dapat diperoleh dengan wang RM 13.50?

Jawapan: .............................

 

Untuk mendapat jawapan, klik di sini.