Make your own free website on Tripod.com

SOALAN LATIHAN UPSR
MATEMATIK
( Kertas 2)
Masa: 1 jam
Set 2

Arahan: Jawab semua soalan.

1. Tuliskan 10 051 dalam perkataan

Jawapan:............................

2. 2 523 + 507 + 24 175=

Jawapan:............................

3.

Jawapan:............................

4. 64 8 32 =

Jawapan:............................

5. 3 208 69 =

Jawapan:............................


Rajah 1

6. Rajah 1 ialah satu garis nombor. Jumlah nombor x dan y ialah?

Jawapan:............................

7. Diberi 2 045 + ( ) + 3 481 = 9 000. Apakah nombor yang sepatutnya ada dalam ruang kosong itu?

Jawapan:............................

8. Shamsul membeli 10 biji epal dengan harga RM 5.50. Jika dia ada RM 22.00, berapa biji epal yang dapat dibelinya?

Jawapan:............................


Rajah 2

9. Rajah 2 ialah sebuah peta jalan. Ramasamy berjalan dari M terus ke O. Jika dia berjalan dari M ke O melalui N, perbezaan jarak antara kedua-dua perjalanan itu ialah?

Jawapan:............................

10. Nyatakan ciri-ciri yang terdapat pada sebuah KUBUS?

Jawapan:............................

11. Shamsuddin bertolak dari Ayer Hitam ke Ipoh pada pukul 6.30 pagi. Jika dia sampai di Ipoh Pada pukul 5.30 petang pada hari yang sarna, berapa lamakah perjalanannya?

Jawapan:............................

Rajah 3

12. Berdasarkan Rajah 3 di atas, berapakah panjang berus dalam sentimeter?

Jawapan:............................

13. Berapakah 25% daripada 1 404 orang pelajar?

Jawapan:............................

Kuih - 30 sen
Air Kotak - 90 sen
Pisang - RM 2.50

Jadual 1

14. Jadual 1 menunjukkan senarai harga tiga jenis barang. Berapakah jumlah harga bagi sesikat pisang, 6 kotak air minuman dan 10 keping kuih?

Jawapan:............................

15. Tukarkan 0.573 kepada peratus

Jawapan:............................

16. 12 liter 640 ml x 7=

Jawapan:............................

Minggu

Buah basikal

1

2

3

4

  mewakili 5 buah

Piktograf 1

17. Piktograf 1 menunjukkan bilangan basikal yang dapat dijual dalam masa 4 minggu. Berapakah pungutan terendah dan yang tertinggi sekali. Cari perbezaan pungutan tersebut jika sebuah basikal berharga RM 150.00?

Jawapan:............................

18. Tukarkan 28/100 kepada perpuluhan

Jawapan:............................

19. Rosli menjual 40 kg tepung ubi tiap-tiap 7 hari. Berapakah berat tepung ubi yang dijualnya dalam masa 3 minggu?

Jawapan:............................

20. 3 2/10 + 0.8 =

Jawapan:............................

                               

Untuk mendapat jawapan, klik di sini.