Make your own free website on Tripod.com

SOALAN LATIHAN UPSR
MATEMATIK
( Kertas 2)
Masa: 1 jam
Set 1

Arahan: Jawab semua soalan

1. 999 000 - 38 277 =

Jawapan: ..........................

2. 601+3245+18=

Jawapan: ..........................

3. 302 X 12=

Jawapan: ..........................

4. 48/100 =

Jawapan: ..........................

5. 5 biji durian berharga RM 75.00. Berapa biji duriankah dapat dibeli dengan wang RM 165?

Jawapan: ..........................

6. 3/4 - 5/8 =

Jawapan: ............................

7. 5.406 + 1.73 =

Jawapan: ............................

8. Lukiskan jarum pada muka jam di bawah ini bagi menunjukkan pukul 5.45 petang?


Jawapan: ............................

9. 2/100 - 1/1000

Jawapan: ............................

10. 75 sen x 400 =

Jawapan: ............................

11. Sebuah bangunan mempunyai 23 buah tingkat. Jika ketinggian sebuah tingkat ialah 2.95 meter. Cari ketinggian bangunan itu?

Jawapan: ............................

12. Dalam ujian Bahasa Inggeris 45 orang murid lulus dan 15 orang lagi gagal. Peratus murid yang lulus ialah?

Jawapan: ............................

Rumah Merah
Rumah Biru
Rumah Kuning
Rumah Hijau
  mewakili 100 markah

13 Piktograf di atas menunjukkan bilangan mata yang didapati oleh pasukan dalam satu kejohanan olah raga. Perbezaan mata di antara pasukan yang mendapat mata paling tinggi dengan yang mendapat mata terendah ialah?

Jawapan: ............................

Nama Umur
Salleh 10 tahun 4 bulan
Samad 10 tahun 3 bulan
Kumari 10 tahun 2 bulan

Jadual 1

14. Jadual 1 di atas menunjukkan umur tiga orang pelajar. Berapakah purata umur mereka?

Jawapan: ............................

15. Kereta Encik Mus menggunakan 45 liter minyak petrol setiap 10 hari. Berapa literkah minyak petrol yang digunakan oleh Encik Mus pada bulan Jun?

Jawapan: .........

16. 3 jam 45 minit x 5 =

Jawapan: ............................

17. Salmah mendapati gajinya pada bulan Julai naik 20%. Gaji pada bulan lepas ialah RM 900. Berapakah gaji barunya?

Jawapan:

18. 326 40 + 16=

Jawapan: ............................

19. Hasil tambah 3 nombor ialah 19.04. Jika 2 daripada nombor itu ialah 8 dan 0.56. Apakah nombor yang satu lagi?

Jawapan:

20. 3kg 850g + 2.05kg =

Jawapan: ............................

 

Untuk mendapat jawapan, klik di sini.