Make your own free website on Tripod.com

SOALAN LATIHAN UPSR
MATEMATIK
( Kertas 1)
Masa: 1 jam
Set 5

1. 76 995 dibundarkan kepada ratus yang hampir

A 76 900
B 77 900
C 77 000
D 76 000

2. 7 604 =

A 700 + 60 + 4
B 7000 + 4 + 600
C 700 + 7000 + 40
D 4 + 600 + 700

3. Nombor yang paling hampir kepada 100 000 ialah

A 90 990
B 99 909
C 99 900
D 100 010

4. 13 + 14.7 + 5.96 =

A 32.66
B 33.66
C 75.6
D 87.3

5. Jika satu nombor ditambah dengan 6 543 menjadi 10 000. Apakah nombor itu?

A 3 557
B 3 547
C 3 457
D 3 447

6. Manakah antara nombor-nombor yang berikut mempunyai digit 3 dalam nilai tempat perseratus?

A 55.731
C 50.513
B 51.375
D 43.175

7. 25.4 x 30 =

A 7.62
B 76.2
C 762
D 7 620


Rajah 1

8. Rajah 1 ialah satu garis nombor. Apakah nombor yang sepatutnya pada x?

A 0.9
B 1.1
C 1.2
D 1.3

9. Hasil tambah bagi dua nombor ialah 67 354. Satu daripada nombornya ialah 3 679. Apakah nombor yang satu lagi?

A 63 675
B 63 685
C 71 035
D 72032

10. (           ) - 25 876 = 4 534. Apakah nombor yang sepatutnya di dalam kurungan?

A 30 300
B 30 310
C 30 410
D 30 510

11. 177 ml 100 =

A 1.77 Iiter
B 17.7 liter
C 17.70 liter
D 17700 liter

12. 12 864 16=

A 804
B 824
C 8 004
D 8 024

13. Nombor apakah yang patut diisikan ke dalam tempat kosong?

A 2 1/4
B 2 2/5
C 2 3/4
D 3

Taman P
Taman Q
Taman R
   mewakili 40 buah rumah

Piktograf 1

14. Piktograf 1 menunjukkan bilangan rumah di Taman P, Q dan R. Jika Bee Choo menganggarkan ketiga-tiga taman itu mempunyai 800 buah rumah, perbezaan antara anggarannya dan bilangan rumah sebenar di ketiga-tiga taman itu ialah?

A 26
B 40
C 52
D 56

15. Jumlah berat tiga buah bungkusan ialah 5.9 kg. Berat 2 daripada bungkusan itu ialah 1.84 kg dan 2.01 kg. Berapakah berat bungkusan yang lain itu?

A 2050g
B 250g
C 205 g
D 25 g

16. Cari hasil tambah bagi nombor terbesar dan nombor terkecil yang dibentuk daripada digit-digit 4, 2, 3, dan 6.

A 3 976
B 4776
C 4 878
D 8 778

17. Neng Baizura ada 3 650 biji guli. Shima ada 255 biji guli kurang daripada Neng Baizura. Manakala Ella pula ada 37 biji guli kurang daripada Shima. Berapa bijikah guli yang ada pada Ella?

A 3 892
B 3 855
C 3 345
D 3 358

18. 4475 36 =

A 161100
B 160 100
C 160 110
D 160 111

19. Panjang seurat benang ialah 4.59 m. Jika dipotong sepanjang 9 cm setiap satu bahagian, berapakah jumlah bahagian yang dapat dipotong daripada benang itu?

A 50
B 51
C 501
D 505

MAKANAN Harga 1 kg
Sotong RM 9.00
Ketam RM 12.50

Jadual 1

20. Jadual 1 menunjukkan harga sekilogram sotong dan sekilogram ketam. Jika Puan Lim membeli 2 kg ketam dan 3 kg sotong, jumlah wang yang perlu dibayar ialah

A RM 74.50
B RM 54.25
C RM 52.00
D RM 47.50


Rajah 2

21. Rajah 2 menunjukkan lima anak tangga yang jumlah nilainya 430 384. Cari nilai X.

A 1983
B 1 893
C 1438
D 1 183

22. Sebuah lori membawa 87 kampit beras seberat 12 kg sekampit. Beras itu akan dibahagikan kepada 60 orang mangsa banjir. Berapakah berat beras seorang mangsa banjir akan dapat?

A 16.5kg
B 17.4 kg
C 18.2kg
D 19.6 kg

23. Seorang pekedai runcit menukar wang kertas RM 20 kepada syiling 20 sen dan 5 sen. Sekiranya dia dapat 60 keping syiling 20 sen, berapa kepingkah syiling 5 sen yang dia dapat?

A 400
B 340
C 240
D 160

24. Jumlah berat bagi 8 kotak ciku yang sama kandungannya ialah 6.26 kg. Berapakah berat bagi 2 kotak ciku itu?

A 1.464 kg
B 1.564 kg
C 1.565 kg
D 1.465 kg

25. Hasil tambah bagi nombor-nombor 703, 4 373, 20 074, 42 183 dan 602 009 ialah

A 669 285
B 669 342
C 669 585
D 669 772

26. Tinggi Ramli ialah 147.67 cm. Tinggi abangnya ialah 18 cm lebih daripada tinggi Ramli, manakala tinggi adiknya ialah 5.5 cm kurang daripada Ramli. Berapakah jumlah tinggi mereka?

A 345.90 cm
B 437.60 cm
C 455.51 cm
D 545.51 cm

27. Emak beli ikan dan sayur dengan membayar RM 15.50. Jika harga ikan lebih RM 10.00 daripada harga sayur, berapakah harga ikan yang sebenar nya?

A RM 5.50
B RM 12.75
C RM 17.75
D RM 25.50


28. Pak Abu membeli 6 kampit besar, 5 kampit sederhana dan 3 kampit kecil beras untuk majlis perkahwinan anaknya. Berapakah jumlah berat beras yang dibeli oleh Pak Abu?

A 198 kg
B 52kg
C 38 kg
D 14kg

29. Rahmat membeli 20 biji durian dengan jumlah harga RM 160 dan 10 biji durian yang lain dengan jumlah harga RM 50. Berapakah harga purata sebiji durian itu.

A RM 5
B RM 7
C RM 10
D RM 13

30. 160 orang murid telah mendaftar sebagai ahli persatuan Matematik. 40 orang menarik diri kemudiannya. Berapa peratuskah yang kekal menjadi ahli persatuan Matematik itu?

A 25
C 75
B 70
D 90

31. Aminah memberi 2/5 daripada sebiji kek kepada emaknya dan 1/15 kek itu kepada adiknya. Berapakah pecahan bahagian kek yang tinggal?

A 3/20
B 3/15
C 8/15
D 8/20

32. 4/10 x 4 jam =

A 10 minit
B 16 minit
C 96 minit
D 240 minit

33. 2 4/9 - 2/3

A 1 2/9
B 1 7/9
C 1 8/9
D 2 2/9


Rajah 4

34. Rajah 4 menunjukkan beberapa segi empat sama yang sama besar. Luas bahagian yang berlorek dalam sentimeter persegi ialah?

A 32
B 48
C 64
D 80

35. Seorang penunggang basikal mendaki bukit sejauh 600 meter dan 400 meter ketika turun dari bukit itu. Kelajuannya 3 kali ganda semasa tsun berbanding mendaki. Jika dia mengambil masa 8 minit untuk naik dan turun, berapa lamakah masa dia turun?

A 2 minit
B 6 minit
C 8 minit
D 24 minit


Carta Bar 1

36. Carta Bar 1 menunjukkan perbelanjaan bulanan Ahmad dari bulan April hingga Julai. Jika pendapatan Ahmad RM1 000 sebulan, berapakah jumlah wang yang tidak dibelanjakannya dalam tempoh empat bulan tersebut?

A RM 950
B RM 900
C RM 850
D RM 800

37. Seorang pekedai menjual 50 kotak susu setiap hari. Setiap kotak mengandungi 225 ml susu. Berapa liter susukah yang dijual oleh pekedai itu dalam tempoh seminggu?

A 15.75 liter
B 11.25 liter
C 68.25 liter
D 78.75 liter

38.

Diberi BULAT = 44 KON
manakala, 220 KON = 10 SEGI

Oleh itu, 60 SEGI + 132 KON = (          ) BULAT

A 33
C 440
B 274
D 660

39. Perjalanan sebuah bas ekspres dari Kota Tinggi ke Kuala Lumpur mengambil masa 3 3/4 jam. Iika bas itu sampai di Kuala Lumpur pada pukul 3.10 petang, pada pukul berapakah bas itu bertolak dari Kota Tinggi?

A 11.05
B 11.25
C 11.45
D 11.55


Rajah 5

40. Rajah 5 menunjukkan LNOP ialah sebuah segi empat tepat. Jika luas LPQM ialah 20 cm persegi, berapakah luas bahagian yang berlorek dalam sentimeter persegi?

A 16
B 36
C 56
D 72

 

Untuk mendapat jawapan, klik di sini.