Make your own free website on Tripod.com

SOALAN LATIHAN UPSR
MATEMATIK
( Kertas 1)
Masa: 1 jam
Set 3

1. 81 640 betul sehingga ratus yang hampir ialah

A 81 000
B 81 600
C 81 700
D 82 000

2. 40 325 + 9 340 - 6 870 =

A 42 795
B 46 535
C 57 535
D 54 685

3. 705 29 =

A 20 445
B 20 865
C 21 355
D 23 575

4. 3 1/5 - 1/2

A 5/7
B 1 1/10
C 2 7/10
D 3 2/7

5. 25 324 52 4 =

A 1 948
B 2 025
C 3 836
D 4 007

6. 458 160 30 =

A 15 574
B 15 473
C 15 371
D l 5 272

7. 2/3 x 12 =

A 6
B 8
C 10
D 17

8. 42.37 x 23 =

A 964.51
B 974.51
C 984.51
D 994.51

9. 18% daripada RM 900

A RM 153
B RM 162
C RM 720
D RM 738


Rajah 1

10. Rajah 1 menunjukkan segi tiga D, E, F, G dan H. Segi tiga yang manakah sama kaki?

A D dan E
B F dan G
C G dan F
D E dan H

11. Encik Yong ada RMI00. Dia membeli sebuah buku berharga RM14.50, 3 buah kotak pensil warna dengan harga RM4.20 sebuah dan sebatang pen berharga RM8.60. Berapakah wang bakinya?

A RM 64.30
C RM 75.70
B RM 70.70
D RM 129.30


Rajah 2

12 Berapakah segi empat sama yang terdapat dalam Rajah 2?

A 6
B 8
C 10
D 12

13. Diberi 2 045 + (          ) + 3 481 = 9 000. Apakah nombor yang sepatutnya ditulis dalam di tempat kosong itu.

A 1 436
B 3 474
C 4584
D 5 526

14. Jumlah berat Ediee dan 3 orang budak lain ialah 150 kg. Berapakah purata berat seorang?

A 3.75 kg
B 5 kg
C 37.5 kg
D 50 kg

15. 3 636 dibahagi dengan 12 sama dengan

A 3.3
C 33
B 30.3
D 303

16. Harga bagi 6 meter kain langsir ialah RM48. Berapakah harga bagi 12.5 meter kain langsir yang sama?

A RM 8
B RM 48
C RM 100
D RM 125

Rajah 3

17. Rajah 3 ialah carta palang yang menunjukkan kenderaan yang melalui lebuh raya Air Keroh dalam sehari. Jika purata bayaran tol ialah RM2.50, berapakah jumlah perbezaan bayaran di antara kenderaan yang paling banyak dengan kenderaan yang paling kurang?

A RM 250
B RM 300
C RM 500
D RM 750

18. Jika 6 batang lilin pendek dicantumkan boleh menjadi 2 batang lilin panjang, Berapa batangkah lilin panjang jika ada 54 batang lilin pendek?

A 9
B 12
C 18
D 42

19. 5 liter air oren dimuatkan sama banyak ke dalam 50 gelas besar. Berapa mililiterkah kandungan air oren itu yang terdapat di dalam 10 gelas yang sama?

A 250
B 500
C 1 000
D 2 500


Rajah 4

20. Rajah 4 menunjukkan beberapa petak yang sama besar. Berapakah bilangan petak yang mesti dilorekkan untuk menunjukkan pecahan 8 ?

A 6
B 9
C 15
D 24

21. Gaji Chandran ialah RM 1 200 sebulan. Jika gajinya naik 20%, berapakah gaji barunya?

A RM 960
B RM 1 000
C RM 1 180
D RM 1 440

22. Puan Salmah menjual 40 buah buku dengan harga RM 766.00 dan mendapat keuntungan RM 2.50 sebuah. Berapakah harga kos bagi sebuah buku itu?

A RM 76.60
B RM 66.60
C RM 19.15
D RM 16.65

23. Cari nilai Y dan Z pada turutan nombor berikut? 5, 6, 8, 12, Y, Z

A 13, 16
B 18.26
C 20, 36
D 22, 46

24. Umur Zain 36 tahun. Jika umur Manaf 3 daripada umur Zain dan umur Lim 4 tahun lebih tua daripada Manaf. Cari jumlah umur mereka?

A 40 tahun
B 88 tahun
C 96 tahun
D144 tahun

25. Setiap hari bapa bangun tidur pada pukul 6.15 pagi. Jika dia tidur pada pukul 10.45 malam, berapa lamakah dia tidur?

A 4 1/2 jam
C 9 1/4 jam
B 7 1/2 jam
D 10 1/4 jam

26. Sebuah kotak mengandungi 360 biji telur ayam. Jika 90 biji daripadanya pecah, berapa peratuskah telur yang masih baik?

A 25
B 40
C 60
D 75

27. Pergerakan sebuah jam lambat selama 3 minit bagi setiap 2 jam. Pada kadar tersebut, berapa minitkah jam itu lambat dalam masa sehari?

A 36
B 40
C 90
D 120

28. Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan RSTU. Berapakah luas kawasan yang berlorek?

A 24 cm2
C 72 cm2
B 56 cm2
D 80 cm2

29. Kumar ada RM 14.60 dan adiknya ada RM 10.80. Berapakah wang yang patut diberi oleh Kumar kepada adiknya supaya masing-masing mempunyai jumlah wang yang sama banyak?

A RM 7.30
B RM 5.40
C RM 3.80
D RM 1.90

30. Adik minum 4 880 ml susu setiap hari. Jika sebotol susu mengandungi 976 ml susu, berapa botol susukah yang diminumnya dalam 1 minggu?

A 5
B 35
C 55
D105

31. Di antara berikut, yang manakah TIDAK benar?

A 0.03 = 3/100
B 0.3 = 30/10
C 3.02 = 3 2/100
D 3.2 = 3 2/100

32. Rajah 6 menunjukkan P, Q, R, dan S adalah pepejal 6 cm. Yang manakah mempunyai bilangan sisi yang paling banyak?

A P
B R
C Q
D S

33. Air mengalir dari sebatang paip sebanyak 2.5 liter dalam masa 2 minit. Jika air itu mengalir pada kadar yang sama, berapa lamakah perlu diambil untuk mendapatkan 17.5 liter air?

A 2 minit
B 5 minit
C 14 minit
D 20 minit

34. Sebuah bas ekspres bertolak dari Batu Pahat ke Kuala Lumpur pada pukul 11.30 pagi. Bas itu bertolak lewat setengah jam. Jika perjalanannya mengambil masa 4 jam, pukul berapakah bas itu sepatutnya sampai di Kuala Lumpur?

A 2.30 petang
B 3.00 petang
C 3.30 petang
D 4.00 petang

35. Berat sebuah tin kosong ialah 480 g. Apabila diisi dengan biskut, beratnya ialah 4.05 kg. Berapakah berat biskut yang sebenarnya?

A 4.57kg
B 4.53 kg
C 3.57kg
D 2.85 kg

HARI

PERBELANJAAN

Isnin

80 sen

Selasa

75 sen

Rabu

60 sen

Khamis

80 sen

Jumaat

65 sen


Jadual 1

36. Jadual 1 menunjukkan perbelanjaan seorang pelajar dalam masa 5 hari. Jika dia mendapat wang saku RM1.00 setiap hari, berapakah purata wang bakinya sehari?

A RM5.00
B RM3.60
C RM1.40
D RM0.28Rajah 7

37. Dalam Rajah 7, BCD ialah satu garisan lurus. Panjang BC ialah empat kali ganda panjang CD. Berapakah panjang BD?

A 60 cm
B 96 cm
C 192 cm
D 230 cm

38. 40 orang pekerja membuat 120 buah pasu dalam masa 5 hari. Jika 20 orang pekerja membuatnya, berapa harikah masa yang diambil?

A 3
B 6
C 10
D12Rajah 8

39. Rajah 8 menunjukkan satu garis nombor. Jumlah X dan P ialah

A 1 001
B 1 010
C 1 011
D 1 101

Rajah 9

40. Rajah 9 terdiri daripada beberapa buah segi tiga yang sama besar. Berapa peratuskah bahagian yang berlorek daripada keseluruhan rajah itu?

A 16
B 25
C 32
D 75

 

Untuk mendapat jawapan, klik di sini.