Make your own free website on Tripod.com

SOALAN LATIHAN UPSR
MATEMATIK
( Kertas 1)
Masa: 1 jam
Set 2

1. Diberi 50 + (         ) + 7 000 + 9 = 7 659. Apakah nombor yang tertinggal?

A 6
B 60
C 600
D 6 000

2. Di antara pasangan-pasangan nombor berikut yang manakah gandaan kepada 9?

A 21, 27
B 28, 40
C 45, 72
D 20, 35

3. 1 jam 25 minit 5 =

A 5 jam 25 minit
C 6 jam 45 minit
B 6 jam 15 minit
D 7 jam 05 minit

4. Berapa perlu ditambah kepada 18.6 supaya menjadi 23.05?

A 3.54
B 4.45
C 11.19
D 41.65

5. 80 000 - (         ) = 42 725

A 27 385
B 37 275
C 38 375
D 48 285

6. 4km - 1 600m - 0.4km =

A 1 024 m
B 2 000 m
C 2 800 m
D 3 200 m

7. Adakah nilai 7 bagi nombor 24.179?

A 1/7
B 7/10
C 7/100
D 7/1000

8. 3 3/4 + 2 3/8

A 5 6/12
B 5 6/8
C 6 1/8
D 6 1/4

9. Jika 15 168 12 = 1264 maka 15 168 24 = ?

A 632
B 669 baki 12
C 673 baki 6
D 6 302Rajah 1

10. Rajah 1 menunjukkan satu besen berisi air garam. Setelah 1.8 liter tumpah, cari baki air garam yang tinggal dalam mililiter?

A 120
B 130
C 640
D 1 800

Subjek 8.00 - 8.30 8.30 - 9.00 9.00 - 9.30 9.30 - 10.00
Sains        
Agama Islam        
Matematik        
  masa belajar

Jadual 1

11. Berdasarkan Jadual 1, berapa lamakah masa Salim belajar Matematik dan Sains?

A 1 jam
C 2 jam
B 1 jam setengah
D 3 jam suku

12. 2 2/3 - 2 3/5

A 1 1/15
B 1 1/12
C 1 1/5
D 1 1/2

13. 1.7m + 80cm + 4.55m =

A 7.05 cm
B 70.5 cm
C 705 cm
D 7 050 cm

14. Rajah 2 di atas adalah satu garis nombor. Nilai P ialah?

A 1/2
B 1/3
C 3/4
D 3/5

15.

Jika   300 - M = 150
Maka 200 - N = M

Apakah nilai N?

A 1/2
B 1/3
C 3/4
D 3/5

16. 405 _____ 55 _____ 230 = 230

Simbol bagi operasi ayat Matematik di atas ialah?

A x,-
B +,x
C -,+
D +,-

17. Karim memandu kareta dari Paguh ke pekan Bakri sejauh 11.5km. Dia berpatah balik sejauh 4.5 km untuk membeli minyak. Kemudian dia meneruskan perjalanan ke pekan Bakri. Berapakah pertambahan jarak perjalanannya?

A 9 km
B 16 km
C 20.5 km
D 32 km

Guli Ah Kim  67
Guli Daud 145

Jadual 2

18. Jadual 2 menunjukkan jumlah guli yang dimiliki oleh Ah Kim dan Daud. Berapakah yang perlu ditambah supaya guli Ah Kim sama jumlahnya dengan guli Daud?

A 78
B 145
C 212
D 309

19. Harga 5 buah bag ialah RM 86. Berapakah harga bagi 20 buah bag yang sama?

A RM 17.20
B RM 172
C RM 34.40
D RM 344

20. 25% daripada 4.8 liter ialah

A 0.12 ml
B 12 ml
C 120 ml
D 1 200 ml

21. 13 tahun 7 bulan - 1 tahun 9 bulan =

A 11 tahun 6 bulan
B 11 tahun 10 bulan
C 11 tahun 11 bulan
D 12 tahun 4 bulan

22. Abang mendapat untung RM 0.50 bagi setiap akhbar yang dijualnya. Jika dia menjual 200 naskhah setiap hari, berapakah jumlah keuntungan diperoleh bagi bulan Jun?

A RM 10.00
B RM 100
C RM 300
D RM 310

23. Berikut yang manakah ciri sebuah Silinder

A ada 4 permukaan rata
B ada 3 permukaan rata dan 1 permukaan melengkung
C ada 2 permukaan rata dan 1 permukaan melengkung
D ada 6 permukaan rata

Rajah 3

24. Berdasarkan Rajah 3, berapa jauhkah jika seorang itu berjalan mengelilingi ABCD?

A 6.8 km
B 8.6 km
C 9.5 km
D 11.3 km

Rajah 4

25. Rajah 4 terdiri daripada beberapa buah segi empat sama yang sama besar. Berapakah pecahan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah itu?

A satu pertiga
B dua pertiga
C dua perlima
D tiga perlima

26. Berat seketul daging ialah 0.75 kg. Berat seekor itik ialah 3 kali ganda berat seketul daging. Berapakah jumlah berat itik dan daging itu dalam gram?

A 2 250
B 3 000
C 22 250
D 30 000

27. Di antara berikut yang manakah TIDAK benar kenyataannya?

A 0.8 liter - 210 ml = 490 ml
B 0.75 liter - 0.6 liter = 150 ml
C 1.1 liter - 0.7 liter = 400 ml
D 2 liter - 0.303 liter = 1 697 ml


Rajah 5

28. Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat tepat yang sama besar. Berapa peratuskah daripada rajah itu berlorek?

A 20%
B 25%
C 40%
D 50%

29. 560 23 8 =

A 1 640
B 1 630
C 1 620
D 1 610

30. 7 865 63 =

A 453 995
B 495 395
C 495 495
D 435 995

31. Jika sebuah lori boleh membawa 2 275 ekor ayam, berapa banyak ayam boleh dibawa oleh 17 buah lori yang sama?

A 36 785
B 37 865
C 36 875
D 38 675

32. Setiap sebuah rumah 3 bilik Taman Sentosa memerlukan 1 364 keping ubin untuk lantainya. Berapa banyak ubin yang diperlukan untuk menyiapkan 25 buah rumah di taman tersebut?

A 9 548
B 34 010
C 34 100
D 102 300

33. 390 30 =

A 13
B 23
C 31
D 33

34.

A 323
B 232
C 231
D 132

35. Puan Hamidah membahagikan 3 060 orang pelajar kepada 9 kumpulan supaya setiap kumpulan mempunyai bilangan yang sama ramai. Berapakah bilangan pelajar dalam setiap kumpulan?

A 34
B 304
C 330
D 340

36. 399 26 13 =

A 133
B 789 baki 7
C 798
D 897 baki 4

37. Sebuah syarikat pembekal beras telah menerima pesanan sebanyak 395 009 kampit beras daripada 53 buah Sekolah Asrama Penuh. Jika setiap sekolah memesan sama banyak, berapa kampit beras yang dipesan oleh sebuah sekolah?

A 7 354
B 7 453
C 7 435
D 7 530

Soalan 36 - 40 adalah berdasarkan carta bar di bawah:

Carta Bar 1

38. Carta Bar 1 menunjukkan markah Matematik yang diperoleh oleh 5 orang murid. Cari jumlah markah kelima-lima orang tersebut?

A 290
B 295
C 330
D 350

39. Cari perbezaan markah di antara yang tertinggi dan yang terendah?

A 50
B 40
C 35
D 25

40. Berapakah purata markah Matematik berdasarkan carta bar di atas?

A 45
B 60
C 70
D 80

Untuk mendapat jawapan, klik di sini.